lock as symbol for Privacy and General Data Protection Regulation on a notebook computer

Privacyverklaring Logifit BV

Logifit BV, gevestigd aan De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen, verwerkt persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Hierbij treedt Logifit hoofdzakelijk op als Verwerker voor
opdrachtgevers.

Contactgegevens:
www.logifit.nl
Postbus 237
5670 AE Nuenen
+31 (0)40 290 6 758

Persoonsgegevens die wij verwerken
Logifit BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of die van onze
opdrachtgevers en/of omdat u deze zelf aan ons of onze opdrachtgevers verstrekt.

Verwerker zal in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke onder andere onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens verwerken, waaronder maar niet beperkt tot:

• Identificatiegegevens (Naam, voorletters, geslacht, geboortedatum)
• Contactgegevens en communicatievoorkeuren
• Bankgegevens en betaalhistorie
• Gegevens Legitimatiebewijs
• Gegevens Zorgverzekering, Huisarts, Fysiotherapeut
• Nieuwsbrief
• Contractgegevens
• Gegevens contactmomenten, deelname aan activiteiten en registratie aanwezigheid
• Relatiegegevens, gezinssamenstelling
• Trainingsschema’s
• Gegevens (product)aankopen
• Inlog-gegevens van gebruiker van App- en Portaal (gebruikersnaam en wachtwoord); een
account ontstaat doordat een persoon zich online heeft ingeschreven of door een actie
uitgevoerd door club (bijvoorbeeld door Account te activeren of resetten). De persoon heeft
vanuit de App de mogelijkheid dit account verder zelf te beheren (wijzigen usernaam en/of
wachtwoord; onlineaccount wissen). Het gekozen wachtwoord wordt encrypted opgeslagen in
de database en is door niemand in te zien. Alleen de gebruikersnaam is zichtbaar vanuit de
applicatie.

Bijzondere persoonsgegevens
Intake gegevens (Lichamelijke klachten, Motivatie, voorkeuren deelname)
Meetgegevens: lengte, gewicht, vetpercentage, BMI, spiermassa, botmassa
Pasfoto
Afgeleide en versleutelde code van biometrische gegevens (vingerafdruk, iris- en gezichtsherkenning)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Logifit BV verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen en wettelijke grondslagen:
• Op basis van een overeenkomst, het verwerken van de ledenadministratie en betalingen van
de opdrachtgevers van Logifit BV.
• Bijzondere persoonsgegevens op basis van uw toestemming aan onze opdrachtgever.

Geautomatiseerde besluitvorming
Logifit BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De club bewaart persoonsgegevens volgens hun eigen richtlijnen en geadviseerd wordt om dit niet
langer te doen dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn
verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Logifit BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met onze opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In sommige
gevallen worden delen van onze verwerkingen uitgevoerd door sub-verwerkers. Met hen maken we
schriftelijke afspraken over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken en de minimale
beveiligingseisen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Logifit BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Klanten en leden kunnen hun persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die van u verwerkt in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Aangezien Logifit BV optreedt als Verwerker van uw persoonsgegevens dient u uw verzoek hiervoor te
richten aan onze opdrachtgever, de Verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Logifit BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@logifit.nl

Logifit BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.