Skip to content

 

 

Logifit B.V. Privacyverklaring

Logifit BV, gevestigd aan De Pinckart 54, 5674 CC Nuenen, verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierbij treedt Logifit BV in hoofdzaak op als Verwerker voor opdrachtgevers (Verwerkingsverantwoordelijke).

Contactgegevens:

Logifit BV
Postbus 237
5670 AE Nuenen
+31 (0)40 290 6 758
info@logifit.nl
www.logifit.nl

Definities:

Betrokkenen: Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke: De organisatie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In deze de opdrachtgever(s) van Logifit BV, uw club, sportschool of fysiotherapeut.

Verwerker: De organisatie die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. In deze Logifit BV.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Logifit BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of die van onze opdrachtgevers en/of omdat u deze zelf aan ons of onze opdrachtgevers verstrekt.

Verwerker zal in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke onder andere onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens mogelijk kunnen verwerken, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Identificatiegegevens (Naam, voorletters, geslacht, geboortedatum)
 • Contactgegevens en communicatievoorkeuren
 • Bankgegevens en betaalhistorie
 • Gegevens Legitimatiebewijs
 • Gegevens Zorgverzekering, Huisarts, Fysiotherapeut
 • Voorkeuren voor nieuwsbrief
 • Contractgegevens
 • Gegevens contactmomenten, deelname aan activiteiten en registratie aanwezigheid
 • Relatiegegevens, gezinssamenstelling
 • Trainingsschema’s
 • Gegevens (product)aankopen
 • IP Adres. Deze worden mogelijk tijdelijk opgeslagen tijdens analyse van problemen met onze software middels tijdelijke logbestanden. Deze worden alleen voor dit doel gebruikt en direct na afhandelen verwijderd.
 • Cookies, alleen functionele cookies.
 • Inlog-gegevens van gebruiker van App- en Portaal (gebruikersnaam en wachtwoord. Het gekozen wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen in de database en is door niemand in te zien.

Bijzondere persoonsgegevens

 • Intake gegevens (Lichamelijke klachten, Motivatie, voorkeuren deelname)
 • Meetgegevens: Zoals lengte, gewicht, vetpercentage, BMI, spiermassa, botmassa.
 • Pasfoto
 • Afgeleide en versleutelde code van biometrische gegevens (vingerafdruk, iris- en gezichtsherkenning)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Logifit BV verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen en wettelijke grondslagen:

 • Op basis van een overeenkomst; het verwerken van de ledenadministratie en betalingen van de opdrachtgevers van Logifit BV.
 • Bijzondere persoonsgegevens op basis van uw toestemming aan onze opdrachtgever.

Geautomatiseerde besluitvorming

Logifit BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor de Betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens volgens hun eigen richtlijnen en geadviseerd wordt om dit niet langer te doen dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De Betrokkenen hebben zelf de mogelijkheid om hun gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Logifit BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze opdrachtgevers of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  In sommige gevallen worden delen van onze verwerkingen uitgevoerd door sub-verwerkers. Met hen maken we schriftelijke afspraken over de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken en de minimale beveiligingseisen waaraan zij dienen te voldoen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Logifit BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die van u verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Aangezien Logifit BV optreedt als Verwerker van uw persoonsgegevens dient u uw verzoek hiervoor te richten aan onze opdrachtgever, de Verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Logifit BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@logifit.nl

Logifit BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Wijziging van deze verklaring:

Logifit BV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar in overeenstemming te brengen met onze actuele praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer wij deze verklaring wijzigen, zullen wij de datum bij “laatst bijgewerkt” bovenaan aanpassen. Als de wijziging een fundamentele verandering in de aard van verwerking of relevant voor u is, wordt u voorafgaand aan de wijziging hierover geïnformeerd via het gebruikelijke communicatiekanaal.